FirmesLink: osCommerce - Subiekt GT połącz sklep internetowy osCommerce z Subiektem GT

FirmesLink: osCommerce - Subiekt GT to dedykowane rozwiązanie do zintegrowania sklepów internetowych na platformie osCommerce z programem magazynowym.

Program umozliwia importowanie zamówień i danych klientów ze sklepu internetowego do Subiekta GT, dodawanie nowych produktów do sklepu lub Subiekta oraz aktualizowanie stanów magazynowych, cen produktów oraz statusów zamówień.

Funkcje programu

Import produktów (towarów) ze sklepu do Subiekta (jeśli ustawiono parametr Importuj produkty) - dodawanie nowych towarów do Subiekta automatycznie po dodaniu w sklepie

 • Import danych produktu (symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy, pełny opis (pełna charakterystyka produktu)).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów.
 • Import ceny do wybranego poziomu cen.
 • Import zdjęć produktu.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).
FirmesLink: Program do połaczenia sklepu internetowego z programem magazynowym

Import produktów (towarów) ze sklepu do Subiekta dopiero gdy produkt zostanie zamówiony po raz pierwszy (jeśli ustawiono parametr odpowiedni parametr)

Synchronizacja produktów – program nie dodaje produktów do bazy Subiekta (jeśli ustawiony parametr Synchronizuj produkty)

 • Identyfikowanie produktów na podstawie zdefiniowanego powiązania (Pole w Sklepie = Pole w Subiekcie GT; obsługiwane pola w Subiekcie: Symbol towaru, kod kreskowy, pola własne).
 • Produkty nierozpoznane są zapisywane na zamówieniach jako usługi jednorazowe.

Import zamówień do Subiekta

 • Zapisywanie zamówień jako dokumenty ZK na wybrany magazyn.
 • Możliwość określenia osoby wystawiającej oraz kategorii dokumentu.
 • Określanie, czy zamówienie rezerwuje stan magazynowy (niezależnie od ustawień Subiekta).
 • Definiowanie usług z kartoteki towarów i usług powiązanych z kosztami dostawy i pobrania w sklepie.
 • Obsługa danych płatnika i adresu dostawy.

Import klientów do kartoteki kontrahentów Subiekta GT

 • Automatyczne dodanie i aktualizacja danych klientów ze sklepu w Subiekcie GT.
 • Zapisywanie powiązań kontrahenta z klientem w sklepie, wszystkie zamówienia są przypisywane do jednej kartoteki, a dane klienta tylko aktualizowane.
 • Rozróżnianie typu kontrahenta (Osoba fizyczna / firma).
 • Możliwość zdefiniowania grupy kontrahentów do jakiej będą przypisani klienci.
FirmesLink: Program do połaczenia sklepu internetowego z programem magazynowym

Ekran programu FirmesLink

Aktualizowanie danych towarów w sklepie (automatyczne wychwytywanie zmian)

 • Przesyłanie do sklepu aktualnego stanu magazynowego produktów (pomniejszonego o rezerwacje lub nie - ustawiane parametrem) z możliwością wyboru magazynów.
 • Przesyłanie do sklepu aktualnych cen produktów.

Aktualizowanie statusów zamówień w sklepie

 • Przesyłanie do sklepu statusu zamówienia z Subiekta (informacja o rezerwacji, realizacji zamówienia lub usunięciu).

Synchronizacja danych

 • Komunikacja ze sklepem zabezpieczona kluczem autoryzacyjnym, możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL (https).
 • Automatyczna synchronizacja danych (częstotliwość ustawiana parametrem) dzięki usłudze systemowej.
 • Możliwość dokonywania ręcznej synchronizacji na życzenie.
 • Raportowanie ewentualnych błędów komunikacji.
 • Prosty interfejs i łatwa obsługa.
 • Inteligentny mechanizm synchronizacji odciąża łącze i przyśpiesza pracę - synchronizowane są tylko zmiany w danych od ostatniej udanej synchronizacji.

Program FirmesLink nie wymaga Sfery do Subiekta ani żadnych dodatkowych rozszerzeń.