FirmesLink integrator uniwersalny integracja autorskich sklepów z systemami Subiekt GT, Navireo, Comarch ERP Optima i WAPRO mag.

FirmesLink integrator uniwersalny to linia programów umożliwiających zintegrowanie autorskich sklepów i indywidualonych projektów z programami magazynowymi InsERT Subiekt GT, Navireo, Comarch ERP Optima oraz WAPRO mag.

Główne funkcje integratora uniwersalnego

 • Dodawanie produktów z programu magazynowego do sklepu (m.in. dane opisowe, ceny, stan, kategorie, zdjęcia).
 • Dodawanie produktów ze sklepu do programu magazynowego (nie może działać równocześnie z eksportem z programu magazynowego).
 • Możliwość zsynchronizowania istniejących baz produktów np. po symbolu lub kodzie kreskowym.
 • Aktualizowanie danych produktów (stanów magazynowych, cen oraz danych opisowych).
 • Pobieranie zamówień i danych klientów, zamówienia są zapisywane jako dokumenty zamówień w programie magazynowym (ZK w Subiekcie/Navireo, RO w Optimie, ZO w Wapro).
 • Aktualizowanie statusu zamówienia w sklepie po zmianie stanu zamówienia w programie magazynowym.

 

Funkcje rozszerzenia B2B

 • przesyłanie historii dokumentów handlowych (faktury, paragony, korekty).
 • Przesyłanie informacji o rozrachunkach i bieżącym stanie rozliczeń.
 • Przesyłanie wydruków dokumentów w PDF.
 • Tworzenie kont klientów na podstawie kartoteki kontrahentów.

 

Synchronizacja danych

 • Komunikacja ze sklepem zabezpieczona kluczem autoryzacyjnym, możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL (https).
 • Automatyczna synchronizacja danych (częstotliwość ustawiana parametrem) dzięki usłudze systemowej.
 • Możliwość dokonywania ręcznej synchronizacji na życzenie.
 • Raportowanie ewentualnych błędów komunikacji.
 • Prosty interfejs i łatwa obsługa.
 • Inteligentny mechanizm synchronizacji odciąża łącze i przyśpiesza pracę - synchronizowane są tylko zmiany w danych od ostatniej udanej synchronizacji.

API komunikacyjne po stronie sklepu do samodzielnego przygotowania na podstawie dostarczonej dokumentacji. Wszystkie integratory uniwersalne korzystają z jednego API.