Wdrożenia oprogramowania i obsługa serwisowa

Zapewniamy wdrożenia oferowanego przez nas oprogramowania oraz obsługę serwisową.

Pomagamy klientom w zakresie doboru odpowiedniego oprogramowania, przeprowadzamy proces wdrożenia oraz uczymy właściwej pracy, tak aby wdrożone oprogramowanie przynosiło korzyści dla firmy, a nie było tylko zbędnym wydatkiem czy stwarzało problemy.

Dobrze przygotowane wdrożenie oprogramowania jest kluczowym elementem decydującym o powodzeniu przesięwzięcia.

Zapewniamy nie tylko sprzedaż i wdrożenie, ale także przygotowanie oprogramowania do pracy, przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i organizacji pracy oraz stałą opiekę serwisową.

Firma może zarabiać wtedy, kiedy pracuje. Dlatego też wszelkie przestoje czy awarie mogą być poważnym problemem lub utrudnieniem dla przedsiębiorstwa.

Proponujemy stałą opiekę serwisową, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo oraz krótki czas reakcji na ewentualne zdarzenia.

Reagujemy również na pojedyncze incydenty i zdarzenia.

W nagłych przypadkach zapraszamy do skorzystania z oferty pomocy zdalnej.