FirmesLink: OpenCart - Comarch ERP OPTIMA połącz sklep internetowy OpenCart z Optimą

FirmesLink: OpenCart - Comarch OPTIMA to dedykowane rozwiązanie do zintegrowania sklepu internetowego na platformie OpenCart z programem magazynowym.

Program obsługuje sklepy w wersjach 1.5.x z multistore (możliwością uruchamiania wielu sklepów w ramach jednej instalacji).

Program umożliwia importowanie zamówień i danych klientów ze sklepu internetowego do Optimy, dodawanie nowych produktów do sklepu lub Optimy oraz aktualizowanie stanów magazynowych, cen produktów oraz statusów zamówień.

Funkcje programu

Import produktów (towarów) ze sklepu do Optimy (jeśli ustawiono parametr Importuj produkty)

 • Import danych produktu (symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu) z zachowaniem stuktury drzewa.
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producenta.
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie atrybutów produktu.
 • Import ceny do wybranego poziomu cen oraz ceny zakupu.
 • Import zdjęć produktu.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).
FirmesLink: Program do połaczenia sklepu internetowego z programem magazynowym

Import produktów (towarów) ze sklepu do Optimy dopiero w momencie pierwszego zamówienia produktu (jeśli ustawiono parametr odpowiedni parametr)

Eksport produktów (towarów) z Optimy do sklepu (jeśli ustawiono parametr eksportuj produkty) - dodawanie nowych towarów do sklepu automatycznie po dodaniu w Optimie

 • Eksport danych produktu (symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy, atrybuty - specyfikacja techniczna).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu) z obsługą kategorii wielopoziomowych lub eksport do jednej wspólnej kategori
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów i dostawców
 • Eksport zdjęć produktu.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).
 • Obsługa wielu poziomów cen (powiązanie poziomów w Optimie z grupami cenowymi klientów).

Synchronizacja produktów – program nie dodaje produktów do bazy Optimy (jeśli ustawiony parametr Synchronizuj produkty)

 • Identyfikowanie produktów na podstawie zdefiniowanego powiązania (Pole w sklepie = Pole w Optimie; obsługiwane pola w Optimie: Kod towaru, nr katalogowy, kod EAN, kod dostawcy).
 • Produkty nierozpoznane są zapisywane jako ustawiona w parametrach pozycja kartoteki.

Import zamówień do Optimy

 • Zapisywanie zamówień jako Rezerwacje Odbiorcy na wybrany magazyn lub Faktury Pro-forma (możliwość wyboru definicji dokumentu oraz serii numeracji)
 • Możliwość utworzenia/określenia definicji dokumentu wraz ze schematem numeracji.
 • Możliwość określenia osoby wystawiającej oraz kategorii księgowej dokumentu.
 • Ustawienie na ile dni zamówienie rezerwuje produkty w magazynie.
 • Definiowanie usług z kartoteki towarów i usług powiązanych z kosztami dostawy i pobrania w sklepie.
 • Obsługa danych płatnika i adresu dostawy.

Import klientów do kartoteki kontrahentów Optimy

 • Automatyczne dodanie i aktualizacja danych klientów ze sklepu w Comarch Optima.
 • Zapisywanie powiązań kontrahenta z klientem w sklepie, wszystkie zamówienia są przypisywane do jednej kartoteki, a dane klienta tylko aktualizowane.
 • Możliwość przypisywania niezarejestrowanych klientów (bez konta w sklepie) do kartoteki kontrahenta !NIEOKREŚLONY.
 • Rozróżnianie typu kontrahenta (Osoba fizyczna / firma).
 • Możliwość zdefiniowania grupy kontrahentów do jakiej będą przypisani klienci.

Aktualizowanie danych towarów w sklepie (automatyczne wychwytywanie zmian)

 • Przesyłanie do sklepu aktualnego stanu magazynowego produktów (pomniejszonego o rezerwacje lub nie - ustawiane parametrem).
 • Przesyłanie do sklepu aktualnych cen produktów.

Aktualizowanie statusów zamówień w sklepie

 • Przesyłanie do sklepu statusu zamówienia z Optimy (rozróżniane statusy dla RO w buforze, wyciągnięte z bufora, zrealizowane, anulowane/usunięte).

Synchronizacja danych

 • Komunikacja ze sklepem zabezpieczona kluczem autoryzacyjnym, możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL (https).
 • Automatyczna synchronizacja danych (częstotliwość ustawiana parametrem) dzięki usłudze systemowej.
 • Możliwość dokonywania ręcznej synchronizacji na życzenie.
 • Raportowanie ewentualnych błędów komunikacji.
 • Prosty interfejs i łatwa obsługa.
 • Inteligentny mechanizm synchronizacji odciąża łącze i przyśpiesza pracę - synchronizowane są tylko zmiany w danych od ostatniej udanej synchronizacji.