FirmesLink: PrestaShop - WAPRO WF-MAG połącz sklep internetowy PrestaShop z Asseco WAPRO WF-MAG

FirmesLink: PrestaShop - WAPRO WF-MAG to dedykowane rozwiązanie do zintegrowania sklepu internetowego na platformie PrestaShop z programem magazynowym.

Program obsługuje sklepy w wersjach 1.3.x, 1.4.x, 1.5.x, 1.6.x, 1.7.x i 8 oraz wspiera tryb multistore (możliwość uruchamiania wielu sklepów w ramach jednej instalacji).

Program umożliwia importowanie zamówień i danych klientów ze sklepu internetowego do WF-MAG, dodawanie nowych produktów do sklepu lub WF-MAG oraz aktualizowanie stanów magazynowych, cen produktów oraz statusów zamówień.

Funkcje programu

Eksport produktów (towarów) z WF-MAG do sklepu (jeśli ustawiono parametr eksportuj produkty) - dodawanie nowych towarów do sklepu automatycznie po dodaniu w WF-MAG

 • Eksport danych produktu (indeks , nazwa, opis, kod kreskowy).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu) z obsługą kategorii wielopoziomowych lub eksport do jednej wspólnej kategori
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów.
 • Eksport zdjęć produktów.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).
 • Obsługa wielu poziomów cen (powiązanie poziomów w WF-MAG z grupami cenowymi klientów).

Import produktów (towarów) ze sklepu do WF-MAG (jeśli ustawiono parametr Importuj produkty) - dodawanie nowych towarów do WF-MAG automatycznie po dodaniu w sklepie

 • Import danych produktu (symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorie wielopoziomowe).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów.
 • Import ceny do wybranego poziomu cen.
 • Import zdjęć produktu.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).

Import produktów (towarów) ze sklepu do WF-MAG dopiero gdy produkt zostanie zamówiony po raz pierwszy (jeśli ustawiono parametr odpowiedni parametr)

Synchronizacja produktów – program nie dodaje produktów do bazy WF-MAG (jeśli ustawiony parametr Synchronizuj produkty)

 • Identyfikowanie produktów na podstawie zdefiniowanego powiązania (Pole w sklepie = Pole w WF-MAG; obsługiwane pola w WF-MAG: Indeks katalogowy, indeks handlowy, kod kreskowy).
 • Produkty nierozpoznane są zapisywane jako ustawiona w parametrach pozycja kartoteki.

Import zamówień do WF-MAG

 • Zapisywanie zamówień jako Zamówienia od odbiorcy w WF-MAG.
 • Możliwość określenia osoby wystawiającej dokument.
 • Określanie, czy zamówienie rezerwuje stan magazynowy.
 • Definiowanie usług z kartoteki towarów i usług powiązanych z kosztami dostawy i pobrania w sklepie.
 • Obsługa danych płatnika i adresu dostawy.

Import klientów do kartoteki kontrahentów WF-MAG

 • Automatyczne dodanie i aktualizacja danych klientów ze sklepu w WF-MAG.
 • Zapisywanie powiązań kontrahenta z klientem w sklepie, wszystkie zamówienia są przypisywane do jednej kartoteki, a dane klienta tylko aktualizowane.
 • Możliwość zdefiniowania grupy cenowej i klasyfikacji kontrahentów do jakiej będą przypisani klienci.

Aktualizowanie danych towarów w sklepie (automatyczne wychwytywanie zmian)

 • Przesyłanie do sklepu aktualnego stanu magazynowego produktów (pomniejszonego o rezerwacje lub nie - ustawiane parametrem).
 • Przesyłanie do sklepu aktualnych cen produktów.

Aktualizowanie statusów zamówień w sklepie

 • Przesyłanie do sklepu statusu zamówienia z WF-MAG (rozróżniane statusy dla ZO w buforze, niezrealizowane, zrealizowane cześciowo, zrealizowane, zamknięte, anulowane/usunięte).

Synchronizacja danych

 • Komunikacja ze sklepem zabezpieczona kluczem autoryzacyjnym, możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL (https).
 • Automatyczna synchronizacja danych (częstotliwość ustawiana parametrem) dzięki usłudze systemowej.
 • Możliwość dokonywania ręcznej synchronizacji na życzenie.
 • Raportowanie ewentualnych błędów komunikacji.
 • Prosty interfejs i łatwa obsługa.
 • Inteligentny mechanizm synchronizacji odciąża łącze i przyśpiesza pracę - synchronizowane są tylko zmiany w danych od ostatniej udanej synchronizacji.