Rozwiązania indywidualne i programy na zamówienie

Specyfika przedsiębiorstwa i charakter branży sprawiają, że zastosowanie gotowego oprogramowania lub gotowych rozwiązań nie zawsze w pełni zaspokaja potrzeby czy umożliwia realizację zaplanowanych działań.

W takich sytuacjach proponujemy naszym klientom rozwiązania indywidualne, ściśle dopasowane do potrzeb i specyfiki klienta.

Tego typu oprogramowanie powstaje pod stałym nadzorem i konsultacją ze strony klienta. Proces przygotowania obejmuje dogłębną analizę problemu, potrzeb klienta oraz specyfiki jego działalności. W wyniku analizy powstaje propozycja rozwiązania, która w trakcie realizacji jest dodatkowo kontrolowana i weryfikowana.

Wyznajemy zasadę: Program ma się dopasować do klienta, a nie klient do programu. Dlatego też dokładamy starań, aby każde rozwiązanie było wygodne w użyciu i jak najlepiej spełniało swoje zadanie.

Zainteresowanych rozwiązaniami indywidualnymi zapraszamy do kontaktu.