FirmesLink: Gekosale - Subiekt GT połącz sklep internetowy Gekosale z Subiektem GT

FirmesLink: Gekosale - Subiekt GT to dedykowane rozwiązanie do zintegrowania sklepu internetowego na platformie Gekosale z programem magazynowym.

Program umozliwia importowanie zamówień i danych klientów ze sklepu internetowego do Subiekta GT, dodawanie nowych produktów do sklepu lub Subiekta oraz aktualizowanie stanów magazynowych, cen produktów oraz statusów zamówień.

Funkcje programu FirmesLink: GekoSGT

Import produktów (towarów) ze sklepu do Subiekta (jeśli ustawiono parametr Importuj produkty)

 • Import danych produktu (symbol, kod kreskowy, nazwa, jm, kod dostawcy, pełny opis (pełna charakterystyka produktu)).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów.
 • Import ceny do wybranego poziomu cen.
 • Import zdjęć produktu.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).
 • Możliwość wyeksportowania bazy towarów do z Subiekta do sklepu.
FirmesLink: Program do połaczenia sklepu internetowego z programem magazynowym

Eksport produktów (towarów) z Subiekta do sklepu (jeśli ustawiono parametr eksportuj produkty) - dodawanie nowych towarów do sklepu automatycznie po dodaniu w Subiekcie

 • Eksport danych produktu (symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy, pełny opis (pełna charakterystyka produktu)).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu) z obsługą kategorii wielopoziomowych.
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów.
 • Eksport zdjęć produktu.

Synchronizacja produktów – program nie dodaje produktów do bazy Subiekta (jeśli ustawiony parametr Synchronizuj produkty)

 • Identyfikowanie produktów na podstawie zdefiniowanego powiązania (Pole w Sklepie = Pole w Subiekcie GT; obsługiwane pola w Subiekcie: Symbol towaru, kod kreskowy, pola własne).
 • Produkty nierozpoznane są zapisywane na zamówieniach jako usługi jednorazowe.

Wariant mieszany - najpierw synchronizacja produktów a później import

Wariant dedykowany dla sklepów i podmiotów Subiekta z uzupełnionymi kartotekami towarowymi. Program najpierw próbuje utworzyć powiązanie na podstawie zdefiniowanego pola. Jeśli nie uda się odnaleźć powiazania, program importuje produkt do bazy.

Import zamówień do Subiekta

 • Zapisywanie zamówień jako dokumenty ZK na wybrany magazyn.
 • Możliwość określenia osoby wystawiającej oraz kategorii dokumentu.
 • Określanie, czy zamówienie rezerwuje stan magazynowy (niezależnie od ustawień Subiekta).
 • Definiowanie usług z kartoteki towarów i usług powiązanych z kosztami dostawy i pobrania w sklepie.
 • Obsługa danych płatnika i adresu dostawy.

Import klientów do kartoteki kontrahentów Subiekta GT

 • Automatyczne dodanie i aktualizacja danych klientów ze sklepu w Subiekcie GT.
 • Zapisywanie powiązań kontrahenta z klientem w sklepie, wszystkie zamówienia są przypisywane do jednej kartoteki, a dane klienta tylko aktualizowane.
 • Rozróżnianie typu kontrahenta (Osoba fizyczna / firma).
 • Możliwość zdefiniowania grupy kontrahentów do jakiej będą przypisani klienci.
FirmesLink: Program do połaczenia sklepu internetowego z programem magazynowym

Ekran programu FirmesLink

Aktualizowanie danych towarów w sklepie (automatyczne wychwytywanie zmian)

 • Przesyłanie do sklepu aktualnego stanu magazynowego produktów (pomniejszonego o rezerwacje lub nie - ustawiane parametrem).
 • Przesyłanie do sklepu aktualnych cen produktów.

Aktualizowanie statusów zamówień w sklepie

 • Przesyłanie do sklepu statusu zamówienia z Subiekta (informacja o rezerwacji, realizacji zamówienia lub usunięciu).

Synchronizacja danych

 • Komunikacja ze sklepem zabezpieczona kluczem autoryzacyjnym, możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL (https).
 • Automatyczna synchronizacja danych (częstotliwość ustawiana parametrem) dzięki usłudze systemowej.
 • Możliwość dokonywania ręcznej synchronizacji na życzenie.
 • Raportowanie ewentualnych błędów komunikacji.
 • Prosty interfejs i łatwa obsługa.
 • Obsługa wielu sklepów (multistore).
 • Inteligentny mechanizm synchronizacji odciąża łącze i przyśpiesza pracę - synchronizowane są tylko zmiany w danych od ostatniej udanej synchronizacji.

Program FirmesLink nie wymaga Sfery do Subiekta ani żadnych dodatkowych rozszerzeń.

Prezentacja programu FirmesLink: Gekosale - Subiekt GT

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji programu FirmesLink: Gekosale - Subiekt GT, która pokazuje jak łatwe jest połączenie programu magazynowego ze sklepem internetowym.