enova - system do zarządzania, program księgowy

Enova to aplikacja zintegrowana, dlatego w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, system można skonstruować z kilkunastu elementów takich jak: Faktury, Handel, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Książka Przychodów i Rozchodów, Preliminarz EŚP, Delegacje służbowe, Kadry i Płace, enovaNet Kadry i Płace, CRM, Szkolenia, Członkowie.

Zapewniamy fachową pomoc przy wyborze i uruchomieniu odpowiednich rozwiązań systemowych, optymalnych dla specyfiki ich działalności.

Oprogramowanie enova dla firm dostępne jest w trzech wersjach: srebrnej, złotej i platynowej.

Wersja srebrna

Wersja srebrna oferuje podstawową funkcjonalność systemu. Jest przeznaczona dla małych i średnich firm, wykorzystujących do rozliczeń Księgę Przychodów i Rozchodów.

Wersja złota

Wersja złota kierowana jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących księgowość w oparciu o plan kont. Moduły obsługujące sprzedaż oraz kadry i płace posiadają wzbogaconą funkcjonalność w stosunku do wersji srebrnej, a cały system jest wyposażony w mechanizm definiowania przez użytkownika dodatkowych pól (cech) do dowolnych elementów systemu. Daje to użytkownikowi możliwość samodzielnego rozszerzania funkcjonalności systemu.

Wersja platynowa

W wersji platynowej system podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia "doczytywanie" zewnętrznych modułów DLL. Modułów tworzonych przez integratorów systemu niezależnie od producenta. API – jest to biblioteka klas .NET umożliwiająca zarządzanie obiektami składającymi się na system enova. Dzięki tej bibliotece istnieje możliwość wpływania na edytowane dane, np. poprzez dopisywanie specjalizowanych (formatek, funkcji), które rozszerzają standardową funkcjonalność systemu o funkcjonalność dedykowaną dla danej firmy. Stąd też lepiej można dostosować system enova do potrzeb użytkownika, w tym umożliwić współpracę enova z innymi aplikacjami.

Biura rachunkowe
System enova doskonale sprawdza się także jako program zarówno dla małych, jak i dużych biur rachunkowych. Umożliwia on obsługę klientów biur w zakresie usług księgowych, rozliczania podatków, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej oraz pełnej obsługi ZUS. Program posiada szereg przydatnych funkcji m.in. możliwość przesyłania klientom zestawień, deklaracji, raportów w formie elektronicznej.