Polityka Prywatności

Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Firmes Rafał Krzaczyński ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresami firmes.pl, firmes.com, firmeslink.pl
Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z umieszczonego w nim formularza kontaktowego

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy internetowego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego za pomocą internetowego formularza.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa pozwalających odpowiednio chronić dane osobowe.

Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą e-mailową: biuro@firmes.pl lub w formie pisemnej na adres: Firmes ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Firmes Rafał Krzaczyński narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Sprawdź też informację o polityce prywatności plików cookies.