Budowa systemu ERP Navireo - charakterystyka modułów

System Navireo charakteryzuje się modułową budową, które można wybrać w zależności od potrzeb i charakteru pracy użytkownika. Modułowa budowa systemu umożliwia także optymalizację kosztów licencji.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę standardowych modułów systemu. Należy mieć na uwadze, że system umożliwia rozbudowę i dostosowanie istniejących modułów, jak również stworzenie nowych. Standardowe moduły stanowią solidną podstawę do wdrożenia i rozwoju systemu.

Zapraszamy także do zapoznania się z możliwościami zintegrowania systemu Navireo z popularnymi platformami sklepów internetowych za pomocą programu FirmesLink.

Schemat budowy systemu Navireo

Schemat budowy systemu Navireo

Sprzedaż

System Navireo doskonale wspomaga pracę działu handlowego. W wygodny sposób obsługuje kredyty kupieckie oraz pozwala na kontrolę aktualnego zadłużenia nabywców.

Aplikacja umożliwia stosowanie dowolnych jednostek miary oraz sumowanie masy i objętości sprzedawanych towarów.

Asortyment może być wydawany wg FIFO, LIFO, terminów ważności lub ręcznie wskazanych dostaw.

Dokumenty sprzedaży mogą być ewidencjonowane w dowolnych walutach, zarówno dla potrzeb transakcji krajowych, jak również transakcji unijnych (WDT, WTTD i inne).

Navireo umożliwia sporządzanie i ewidencjonowanie zamówień klientów. Na ich podstawie mogą zostać utworzone dokumenty sprzedaży.

Możliwe jest stosowanie okresowych cen promocyjnych dla wybranych towarów.

Moduł sprzedaży ściśle współpracuje z modułem finansowym, co pozwala na odzwierciedlanie wszystkich transakcji bezpośrednio na kontach księgowych.

Sprzedaż detaliczna

Moduł służy do zarządzania dokumentami sprzedaży detalicznej. Poza standardowym ewidencjonowaniem dokumentów użytkownik może m.in. wystawiać faktury detaliczne do wybranych dokumentów i rozliczać rozrachunki wygenerowane przez faktury imienne. Moduł Sprzedaż detaliczna pozwala na zarządzanie takimi dokumentami jak: paragony (PA), paragony imienne oraz dokumenty fiskalne.

Navireo współpracuje z szeroką gamą kas i drukarek fiskalnych.

Szybka sprzedaż

Moduł Szybkiej sprzedaży przeznaczony jest dla firm, które potrzebują narzędzia do wygodnej i sprawnej obsługi klientów detalicznych. Sprawdza się w różnego rodzaju sklepach (pojedynczych lub sieciowych, jedno- i wielostanowiskowych), marketach, punktach gastronomicznych itd. Pełna integracja z innymi modułami handlowymi zapewnia szybką wymianę zgromadzonych w systemie informacji - o towarach, cenach czy kontrahentach. Natomiast wygodę obsługi zapewnia maksymalnie uproszczony interfejs użytkownika oraz współpraca z szeroką gamą urządzeń zewnętrznych.

Na moduł Szybkiej sprzedaży składają się dwa komponenty - Sprzedaż i Zarządzanie sklepem. Pierwszy odpowiada za wystawianie paragonów i faktur, wyszukiwanie towarów i obsługę urządzeń zewnętrznych. Do zadań drugiego należy kontrola finansów i stanów magazynowych oraz konfigurowanie wymiany danych z innymi modułami handlowymi.

Sprzedaż mobilna

Moduł Sprzedaż mobilna skutecznie wspiera pracę handlowca w terenie. Umożliwia przedstawicielom handlowym sprzedaż towarów (vanselling) i zbieranie zamówień (preselling). Pracuje na urządzeniach przenośnych z ekranem dotykowym.

Sprzedaż mobilna jest zintegrowana z modułami Sprzedaż i Magazyn, dzięki czemu użytkownik znajdujący się w terenie posiada dostęp do dokumentów i informacji o cenach towarów, stanach magazynowych, kontrahentach itp. Możliwa jest praca zarówno w trybie online (bieżąca synchronizacja), jak i offline (synchronizacja po podłączeniu do Internetu lub sieci lokalnej).

Sprzedaż internetowa

Platforma współpracy ze sklepem internetowym.

Moduł ten przeznaczony jest dla firm prowadzących sprzedaż w sklepie internetowym. Gwarantuje pełną i efektywną współpracę pomiędzy modułem Sprzedaż a sklepem internetowym prowadzonym na darmowej platformie osCommerce. Ścisła synchronizacja z modułem Sprzedaż zapewnia bezproblemowe przesyłanie wszelkich informacji o towarach, zamówieniach, cenach, statusach zamówień, promocjach.

Wspieranie sprzedaży w serwisach aukcyjnych.

Ta część Navireo wszechstronne wspomaga sprzedaż w serwisach aukcyjnych. Świetnie sprawdza się we współpracy z serwisami z rodziny Allegro (Allegro.pl i jego zagraniczne odpowiedniki: Aukro.cz, Molotok.ru i TeszVesz.hu) oraz eBay (w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej i amerykańskiej). Wspiera sprzedawcę na wszystkich etapach obsługi aukcji: od przygotowania i wystawienia, poprzez śledzenie sprzedaży, po obsługę transakcji z klientami. Pomaga śledzić płatności, przygotowywać paczki i wydruki.

Zamówienia

Zamówienia są elementem poprzedzającym zakup. Moduł zamówień jest podzielony na dwie części: zamówienia od klientów (poprzedza sprzedaż towarów przez firmę) oraz zamówienia do dostawców (poprzedza zakupy firmy u dostawców). Oba rodzaje zamówień mogą występować w trzech stanach: zrealizowane, zrealizowane częściowo oraz niezrealizowane.

Wprowadzone zamówienia mogą być przekształcone w dokumenty magazynowe (PZ lub WZ) lub w dokumenty sprzedaży bądź zakupu. Zamówienia zrealizowane częściowo można wykorzystać do stworzenia zamówień różnicowych na niezrealizowane pozycje.

Magazyn

Moduł obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych oraz wiele magazynów, w tym magazyny fizyczne i logiczne. Ewidencjonowaniu podlegają towary, usługi, opakowania zwrotne oraz komplety.

System pozwala na kontrolę zapasów towarów znajdujących się w magazynach przez stosowanie stanów minimalnych. Możliwe jest wykonywanie inwentaryzacji stanów magazynowych oraz automatyczna kompletacja produktów.

Zakupy

Navireo w module Zakupy umożliwia ewidencjonowanie dokumentów zakupu w cenach rzeczywistych. Wraz z dokumentem rejestrowane są informacje o sposobie płatności za fakturę.

Poza standardowym ewidencjonowaniem dokumentów moduł oferuje wiele dodatkowych operacji, takich jak wprowadzanie kodów dostaw czy automatyczna kalkulacja cen sprzedaży.

Dzięki integracji z modułem księgowym i odpowiednim schematom importu faktury zakupu mogą zostać łatwo zadekretowane na kontach księgowych.

.
Kasa i Bank

Moduł ten wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych oraz ewidencjonowanie operacji bankowych na rachunkach bankowych firmy.

Navireo daje możliwość prowadzenia kas walutowych i wielowalutowych, jak również tworzenia dokumentów kasowych w walutach obcych.

Oprócz standardowego ewidencjonowania operacji bankowych użytkownik może: drukować przelewy (pojedynczo i zbiorczo), dokonywać transferów pomiędzy rachunkami oraz wysyłać polecenia wypłaty do systemu homebankingowego.

Rozrachunki

Moduł ten to bardzo wygodne i ergonomiczne narzędzie do pracy z rozrachunkami. Praca możliwa jest na kilka sposobów:

  • Rozrachunki wg dokumentów;
  • Rozrachunki wg kontrahentów;
  • Rozrachunki rozliczone - zarządzanie rozrachunkami rozliczonymi;
  • Spłaty rozrachunków - aktualny stan spłat zobowiązań i spłat należności;
  • Rozrachunki z kontrahentem;
  • Kompensaty;
  • Rozliczanie przez skojarzenie - możliwość "ręcznego" skojarzenia spłat z należnościami i zobowiązaniami.

Rozliczanie rozrachunków (należności lub zobowiązań) jest proste i intuicyjne. System Navireo umożliwia prowadzenie historii windykacji na podstawie zdarzeń windykacyjnych tworzonych w systemie. Historia windykacji jest prezentowana w kontekście pojedynczego rozrachunku lub w kontekście kontrahenta. Za pomocą intuicyjnego kreatora możliwe jest zbiorcze wygenerowanie not odsetkowych lub wezwań do zapłaty.

CRM

Moduł CRM (Customer Relationship Management) wspomaga budowanie trwałych relacji z klientami. Ułatwia zarządzanie bazą kontaktów, umożliwia łatwe gromadzenie danych i szybki dostęp do informacji o klientach. Wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając przy tym wysoką wydajność i komfort pracy. Pozwala zaoszczędzić czas, sprzyja zmniejszeniu kosztów i polepszeniu wizerunku firmy.

Dzięki swej wszechstronności i elastyczności doskonale sprawdza się w każdej firmie - szczególnie w dziale handlowym, marketingu, dziale obsługi klienta, sekretariacie itp. Jest także przydatnym narzędziem dla kadry menedżerskiej.

Mechanizmy filtrowania i wyszukiwania pozwalają błyskawicznie dotrzeć do potrzebnych informacji i starannie wyselekcjonować grupę docelową, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie działań nawet do pojedynczych osób. Liczne zestawienia pomagają w podjęciu trafnych decyzji oraz przygotowaniu odpowiednich strategii sprzedaży.

Wszystkie zgromadzone w systemie dane dotyczące klientów są przedstawione w czytelny sposób. Użytkownik ma natychmiast dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.).

Wbudowany moduł poczty elektronicznej znacznie usprawnia kontakty z klientami m.in. dzięki funkcji automatycznego przypisywana e-maili do odpowiednich klientów, możliwości zbiorczej wysyłki (mailing), szablonom wiadomości oraz historii korespondencji.

Kalendarz wraz z funkcją automatycznego przypominania pokazuje zakres i termin czynności do wykonania, a menedżerom pozwala szybko sprawdzić, kiedy pracownik dysponuje wolnym czasem. Mają oni również możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac.

Dzięki rozbudowanym możliwościom konfiguracji moduł CRM w prosty sposób może być dostosowany do potrzeb poszczególnych użytkowników. Oferuje przy tym możliwości dalszej rozbudowy np. o własne zestawienia, pola czy flagi.

Księga handlowa

Moduł ten umożliwia sprawne prowadzenie księgi handlowej. Pozwala na elastyczne zarządzanie planami kont, posiada rozbudowane możliwości dekretacji.

Dokumenty grupowane są w rejestrach księgowych. Każdy dokument, zwany dekretem, jest wprowadzany jednocześnie do dziennika oraz ujmowany, w postaci zapisów na kontach, w księdze głównej i księgach pomocniczych. Ponadto w programie istnieją trzy płaszczyzny, na których równolegle odbywa się dekretacja dokumentów: ewidencja księgowa, ewidencja rozrachunków oraz ewidencja VAT.

Szczególnie istotne podczas bieżącej pracy z systemem stają się mechanizmy ułatwiające wprowadzanie zapisów na konta. W tym zakresie Navireo oferuje bardzo duże wsparcie dla użytkownika. Szczególnie przydatny jest zaawansowany mechanizm wyszukiwania InsTYNKT.

Podczas dekretacji Navireo korzysta także z szeregu mechanizmów kontrolnych, zapobiegających powstawaniu błędnych dokumentów księgowych.

Pieczęcie księgowe umożliwiają zdefiniowanie schematów wykorzystywanych podczas wprowadzania dekretów księgowych. Korzystanie z pieczęci księgowych znacznie usprawnia pracę w zakresie dekretacji podobnych i powtarzalnych dokumentów.

Automaty przeksięgowań pozwalają na automatyczne przeniesienie sald lub obrotów wskazanego konta na inne konta wskazane w definicji automatu.

Środki trwałe

Moduł ten jest przeznaczony do przechowywania informacji o wykorzystywanym rzeczowym majątku trwałym, jak również wartościach niematerialnych i prawnych danego przedsiębiorstwa.

Możliwe jest dodanie środków trwałych do ewidencji, naliczenie amortyzacji oraz przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na wybranym środku trwałym – przesunięcie, sprzedaż, modernizacja, likwidacja, nieodpłatne przekazanie.

Deklaracje i sprawozdania

Navireo pozwala na definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań finansowych i deklaracji skarbowych oraz innych sprawozdań przydatnych w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Możliwe jest sporządzanie deklaracji VAT, PIT oraz CIT zgodnych z aktualnie obowiązującymi wzorami oraz tworzenie raportów wspomagających wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Moduł posiada zaimplementowaną obsługę e-deklaracji.

Navireo umożliwia również generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, ewidencjonowanie, podglądanie poszczególnych deklaracji oraz eksportowanie ich do pliku wymiany programu Płatnik.

Ważną cechą modułu Deklaracje i Sprawozdania jest możliwość tworzenia własnych sprawozdań finansowych.

Kadry

Moduł ten pozwala ewidencjonować wszelkie dane personalne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców, z którymi są zawarte umowy cywilnoprawne (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie). Oprócz standardowej ewidencji użytkownik może wystawiać odpowiednie umowy, ewidencjonować notatki związane z pracownikami, drukować listy obecności oraz przeglądać informacje zbiorcze zebrane w informatorze o pracowniku. Z poziomu tego modułu możliwy jest szybki dostęp do Biblioteki dokumentów wystawionych dla danego pracownika.

Ewidencja czasu pracy jest realizowana w oparciu o Kartę pracy. Służy ona do chronologicznego ewidencjonowania zdarzeń dotyczących czasu pracy pracownika. Zdarzeniami tymi mogą być: choroba, urlop, opieka nad dzieckiem, praca w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych. Ewidencja czasu pracy może być tworzona automatycznie na podstawie informacji pobranych z zewnętrznych systemów np. RCP, MS Project.

W komponencie Karta pracy ewidencjonowane są akordy oraz prowizje. Mogą one być dopisywane do wskazanych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, które są aktywne danego dnia. Komponent ten umożliwia także ewidencjonowanie naliczeń i potrąceń, które będą uwzględnione w wypłatach "rozliczających ewidencję naliczeń i potrąceń".

Kadry i Płace

Navireo posiada wiele rozbudowanych funkcji przydatnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, ewidencję zatrudnienia w postaci umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz ewidencjonowanie wynagrodzeń z tytułu ww. umów. Obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in. PIT-4R, PIT-11, PIT-37) oraz ZUS. Jest dostosowany do obowiązujących przepisów i na bieżąco aktualizowany. Współpracuje z programem Płatnik.

Moduł Kadry i Płace oferuje bogate możliwości w zakresie naliczania wynagrodzeń. Listy płac i wypłaty można dodawać na dwa sposoby - według definicji wypłat w umowie (dane pobierane są z umowy o pracę) lub dowolnie (bezpośrednio z definicji składników płacowych naliczanych i wypłacanych w przedsiębiorstwie).

Dodatkowo użytkownik może wystawiać oraz ewidencjonować rachunki do umów cywilnoprawnych. Do każdej umowy cywilnoprawnej można wystawić dowolną liczbę rachunków. Rachunki obliczają dane z ewidencji czasu pracy, a także nierozliczone dotychczas akordy Navireo – charakterystyka modułów 13 (z Ewidencji akordów) i prowizje (z Ewidencji prowizji).

W celu automatyzacji wystawiania rachunków dla umów cywilnoprawnych wprowadzone zostały tzw. harmonogramy.

System posiada wiele gotowych składników płacowych oraz zestawów płacowych, dzięki którym w łatwy sposób można zautomatyzować naliczanie wynagrodzeń w firmie. Istnieje też możliwość definiowania nowych składników płacowych, zestawów płacowych oraz list płac. Użytkownik może korzystać z gotowych wzorców lub tworzyć własne definicje przy wykorzystaniu Sfery dla Navireo bądź skryptów C# lub VB.NET. Dzięki temu można dostosować system do indywidualnych wymagań wielu jednostek gospodarczych i zdefiniować nawet najbardziej skomplikowane składniki płacowe.

Pulpit konfiguracyjny

Jest to specjalny program, który umożliwia wdrożeniowcom lub zaawansowanym administratorom dostosowanie systemu do wymogów Państwa firmy. Pulpit konfiguracyjny pozwala na parametryzowanie aplikacji oraz zarządzanie poszczególnymi modułami/komponentami. Tutaj administrator tworzy profile użytkowników i zarządza uprawnieniami.

Sfera Navireo

Wiele firm, w celu sprawnego prowadzenia biznesu, oczekuje od systemów do zarządzania przedsiębiorstwem zaawansowanych, czasami nietypowych funkcji. Właśnie z myślą o nich została stworzona Sfera Navireo. Umożliwia ona stworzenie i wykorzystanie rozwiązań spełniających nawet najbardziej nietypowe wymagania klienta. Szczególnie chodzi tu o rozszerzenie lub zmodyfikowanie standardowej funkcjonalności systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Bardzo ważną cechą Sfery jest możliwość integracji Navireo z już istniejącą u danego klienta infrastrukturą informatyczną – np. połączenie systemu zbierającego dane z liczników energii z modułem Sprzedaż, który automatycznie będzie generował faktury dla klientów, czy dodawanie w module Kadry i Płace informacji z rejestratora czasu pracy.